David Graeber

David Graeber – “¿Eres anarquista?, ¡La respuesta te podría sorprender!” (Epub)

https://drive.google.com/open?id=19NTP0pTs1Nq12RpmIUun6J-xwdPNP1z6

David Graeber – “Consideraciones sobre la violenta Policía de la Paz” (Epub)

https://drive.google.com/open?id=1F4p16QJjD_ZIRADEP4fz0HaGrUBTlzoh

David Graeber – “Fragmentos de antropología anarquista” (Epub)

https://drive.google.com/open?id=1sKBlJ54qAIHda2hIuxbL2MY8GvN-HbkB

David Graeber – “Sobre el fenómeno de los Trabajos de Mierda” (Pdf)

https://drive.google.com/open?id=1y0pmgO-ZNHQlKWSk80Y3Ag1heRtc7giF

David Graeber – “Somos el 99%” (Epub)

https://drive.google.com/open?id=1IemjW0cfjy-8DKZkNyJTtdACTEdXnDCh

David Graeber – “En deuda” (Epub)

https://drive.google.com/open?id=1ZBmCdErxxPXYsZUO7xLUDJVxlUMNkOsq

David Graeber – “La utopía de las normas” (Epub)

https://drive.google.com/open?id=1hkHe-Wqbjrsi5_JHvcmGRbHvlJICD8aD